Qua nắm bắt thông tin qua các cơ quan chức năng, tình hình an toàn, an ninh mạng hiện nay đang diễn biến phức tạp và có thể gia tăng trong thời gian tới. Để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn thông tin có thể xảy ra, Sở Công nghệ thông tin và Truyền thông đề ...