Phù Khê xưa vốn là vùng đất học nổi danh của xứ Đông Ngàn (trấn Kinh Bắc). Tuy nhiên trong thời hội nhập, tốc độ phát triển kinh tế của vùng làng nghề đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào học tập nơi đây. Chẳng riêng Phù Khê, các xã, phường lân cận như: Hương Mạc, Đồng Kỵ, Châu Khê cũng chung số phận. Việc thành lập mới 1 trường THPT nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học càng trở nên quan trọng và cần thiết. Cũng do đặc điểm làng nghề, để đạt mục tiêu trên là vô cùng khó.